Kako natjerati bager da štedi ulje?

Mnogi vlasnici trebali bi biti zabrinuti zbog "Koji su savjeti za rad bagera za uštedu goriva?"
Budući da se troši više goriva, troškovi će se u skladu s tim povećati, a dobit će se prirodno smanjivati.
Kako možemo uštedjeti malo goriva bez utjecaja na radni zadatak i zaštitu bagera?
1111

Smanjite nevaljane radnje u upotrebi bagera
Budući da se radi o nevaljanom djelovanju, ulje koje se koristi u njemu potpuno se troši.
Što je više moguće, vršite pokrete bagera i metode gradnje u skladu s okruženjem gradilišta, kao što je smanjenje nepotrebne rotacije.

Smanjite prazan hod motora bagera
U praznom hodu troši se i gorivo, jer ulje i dalje ulazi u hidrauličku pumpu.
Ukupna količina ulja izgubljena tokom ovih praznih praznina se zbraja.
Smanjite pojavu pada napona
Bager ima određenu nosivost, ali kada teret koji pređe svoje opterećenje, bager će pasti pritisak, a potrošnja goriva bit će veća u stanju pada tlaka.
Smanjite brzinu motora dok bager hoda
Što se motor brže okreće, bageru treba više goriva da bi putovao.
Smanjivanjem broja okretaja motora, smanjuje se i količina izgubljenog ulja.
 
Radna visina bagera
Kada bager radi na istoj visini kao viličar ili nešto viši od viličara, poboljšava se radna efikasnost i smanjuje potrošnja goriva.

Štap dostiže 80%
Kada su cilindar žlice i klipnjača bagera i cilindar kraka i krak pod pravim kutom, pogonska sila svakog cilindra je najveća, a potrošnja goriva je ujedno i najveća.
Stoga, kada bager počne kopati, nemojte produžavati štap na maksimalan raspon, najbolje je započeti s oko 80%.

Radni opseg štapa
Efektivni radni opseg grane i kašike bagera je 30 stepeni na unutrašnjoj strani štapa i 45 stepeni na suprotnoj strani. Ne koristite maksimalan opseg.

Kopanje jarka započinje s obje strane
Kada bager iskopa rov, započinje s obje strane rova. Na taj način je srednji dio rova ​​lakše kopati, što štedi napor i gorivo.

Što je manja dubina kopanja, to je ekonomija bolja
Dubinu kopanja bagera treba što više segmentirati. Ako ga želite jednom riješiti, opseg je prevelik.
Štoviše, efikasnost rada bagera bit će smanjena, a istodobno će trošiti više ulja.
Nadam se da gore spomenuti prijedlozi mogu donijeti praktičnu pomoć svakom rukovaocu stroja-ušteda goriva! Ušteda goriva je još jedan način zarade. Istovremeno, može bolje zaštititi radni vijek bagera, zašto ne?


Vrijeme objavljivanja: april-22-2020